Rekrutacja 2021/22
18 kwiecień 2021

Rekrutacja 2021/22

Zapewnij swojemu dziecku wyjątkową edukację. Rekrutujemy głównie dzieci do klasy 1, klasy 4, klasy 6 do szkoły stacjonarnej oraz do wszystkich klas w edukacji domowej. Każde dziecko, które w innych szkołach doświadczyło edukacji zdalnej przez blisko rok, ważne jest na nowo znaleźć sposób uczenia się odpowiadający jego predyspozycjom, możliwościom i talentom. Dotyczy to zwłaszcza dzieci z aktualnych klas 3, które od września będą uczyć w się w klasie 4.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/22

Rekrutujemy głównie dzieci do klasy 1, klasy 4, klasy 6 do szkoły stacjonarnej oraz do wszystkich klas w edukacji domowej.

Każde dziecko, które w innych szkołach doświadczyło edukacji zdalnej przez blisko rok, ważne jest na nowo znaleźć sposób uczenia się odpowiadający jego predyspozycjom, możliwościom i talentom. Dotyczy to zwłaszcza dzieci z aktualnych klas 3, które od września będą uczyć w się w klasie 4.