O szkole
13 luty 2018

O szkole

Ponad sto lat temu Maria Montessori stworzyła spójny program pedagogiczny, który mimo upływu czasu nie stracił nic na aktualności, przeciwnie, w szybko zmieniającym się świecie, pozwala nam określić ponadczasowe wartości i podejście do Dziecka, tak by w rzeczywisty sposób wspierać je w rozwoju.


Realizowany przez nas edukacyjny program Montessori pozwala Dzieciom doświadczyć radości z uczenia się, wspierając jednocześnie rozwój poczucia własnej wartości i przygotowując je do dorosłości i umiejętności podejmowania decyzji.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori realizuje ustaloną dla szkół podstawowych przez Ministerstwo Edukacji podstawę programową i ramowy plan nauczania, a nadzór nad nią sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Cechy szkoły Montessori:

 • środowisko i metody nauczania wspierają samodzielność i samodyscyplinę;
 • materiał naukowy dostępny jest w setkach pomocy i kart pracy na klasowych półkach;
 • trzyrocznikowa grupa 24 dzieci, 2 nauczycieli;
 • dwa bloki pracy własnej;
 • komunikacja bez przemocy, brak kar i nagród;
 • przygotowanie do życia, rozwiązywania problemów, nauka krytycznego myślenia i empatii wobec innych;

 

Dziecko:

 • realizuje program zgodnie ze swoimi możliwościami, nie nudzi się, ani nie czuje się gorsze;
 • poznaje i formułuje pojęcia poprzez materiały do samoedukacji;
 • pracuje nad danym materiałem i zadaniem tak długo jak potrzebuje, aby posiąść daną umiejętność;
 • planuje pracę wraz z nauczycielem i wspólnie omawiają uzyskane efekty;
 • zauważa własne błędy dzięki informacji zwrotnej zawartej w materiale dydaktycznym;
 • może pracować w miejscu, które samo wybierze, może się przemieszczać i cicho komunikować (nie przeszkadzając innym w pracy);
 • nie musi odrywać się od pracy, ponieważ skupienia nie przerywają dzwonki.

Dlaczego dzieci uczą się efektywnie, z pasją i przyjemnością?

 • Dzieci uczą się w swoim tempie, mogą wielokrotnie powtórzyć dany materiał, jeśli tego potrzebują.
 • Blisko 200 gotowych pomocy rozwojowych dostępnych w klasie ułatwia wizualizację tematu, umożliwia rozwój wyobraźni i czyni pracę przyjemniejszą i bardziej zajmującą.
 • Rzeczywista integracja treści programu z różnych obszarów powoduje, że Dziecko wie, po co nabywa daną wiedzę, może ją wykorzystywać i łączyć wątki wielu dziedzin, które codziennie się przenikają.
 • Dzieci mają poczucie dobrze wykonanej pracy widząc jej efekty, mając świadomość, że mają wpływ na jej temat, zakres i jakość.
 • Dzieci czują się bezpieczne i pragną pozyskiwać wiedzę nie ze względu na ocenę lub pochwałę, ale ze względu na wewnętrzną satysfakcję z uzyskanego efektu. Nie są motywowane zewnętrznie. Nie pracują dla oceny lub z obawy przed złą oceną lub karą.
 • Dzieci czują się odpowiedzialne za podejmowane zadania, doprowadzanie ich do końca i za uzyskane efekty, uczą się prezentować wyniki swojej pracy i dyskutować na jej temat.
 • Dzieci mają wybór w pracy w zakresie: miejsca (przy stole, na podłodze, na kanapie), czasu (dowolnie długo, ponieważ nie ma dzwonków) i partnera (indywidualnie, w parze, w małej grupie).

 

Dlaczego Dzieci lubią nasza szkołę?

 • Czują się szanowane w swojej indywidualności.
 • Mogą realizować poważne zadania dopasowane do ich poziomu rozwoju, nie muszą nudzić się słuchając na lekcji czegoś, co już wiedzą.
 • Zyskują praktyczną wiedzę na temat świata, zachodzących w nim procesów, potrafią umiejscowić siebie w świecie, ich wybory obdarza się zaufaniem.
 • Wiedzą, że nauczyciel wierzy w ich siły i nie ocenia, wspiera, jeśli pomoc jest potrzebna, ale nie wyręcza i nie przeszkadza, gdy Dziecko wierzy, że jest w stanie sprostać zadaniu.
 • Mogą pracować w swoim tempie.
 • Mogą współdecydować o charakterze zadań utrwalających materiał.
 • Uczą się dla siebie i są dumne ze swoich osiągnięć.
 • Nie czują presji i rywalizacji, bo nie są oceniane i porównywane między sobą przez nauczyciela, ale ich wiedza jest weryfikowana.
 • Mają prawo do błędu, a ich starania i osiągnięcia nauczyciel traktuje z szacunkiem.

 Dlaczego ta szkoła daje nie tylko wiedzę, ale przygotowuje również do życia?

 • Dzieci samodzielnie rozwiązują problemy.
 • Dzieci uczą się planowania swojej pracy i odpowiedzialności za nią.
 • Dzieci są świadome swoich mocnych stron i obszarów wymagających wsparcia.
 • Dzieci mają nieograniczoną niczym chęć zdobywania wiedzy.