ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu przyjmujemy dzieci zarówno po przedszkolu Montessori jak i dzieci, które nie miały wcześniej doświadczeń edukacji montessoriańskiej ::

 

˗ do klasy 0 z roczników 2010 (6-letnie) i 2011 (5-letnie)

˗ do klasy 1 z roczników 2009 (7-letnie) i 2010 (6-letnie)*

- do klasy 2 i 3 z roczników 2008 i 2007 (w zależności od aktualnie dostępnych miejsc w grupach)

 

Prosimy o kontakt sekretariat@szkola-montessori.com.pl lub pod nr tel. +48 512150140

* dziecko 6-letnie może być przyjęte do klasy 1 na wniosek rodziców jeżeli:

1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka 6-letniego do 1 klasy podejmuje dyrektor.

 

Zasady przyjmowania Dzieci do Szkoły:

1) Rodzic dostarcza formularz zgłoszeniowy dziecka osobiście do sekretariatu szkoły lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej szkoły.

Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2) Rodzice wypełniają Ankietę zgłoszeniową.

4) Dyrektor zaprasza Rodziców na indywidualne spotkanie.

5) Rodzic dostarcza do szkoły opinię z przedszkola (kandydaci do. kl. 0) lub badanie gotowości szkolnej (kandydaci do. kl. 1).

6) Dziecko zapraszane jest na dzień otwarty lub pobyt w szkole.

7) Wyniki rekrutacji zostaną przekazane indywidualnie (telefonicznie lub drogą internetową) do dnia 30.04.2016r.

8) Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest podpisanie umowy o usługi edukacyjne
w ciągu 2 tygodni od przekazania wyników rekrutacji.